Det osynliga våldet

För kvinnor och män som fallit offer för psykisk misshandel, privat eller på sin arbetsplats.

Lär känna narcissisten

Antalet narcissister ökar, säger Marketta Joutsiniemi. Det är viktigt för alla, inte minst för dem som arbetar inom social- och hälsovården, att vara medvetna om att det finns personer som lider av denna störning.

Marketta Joutsiniemi, verksamhetsledare för Narsistien Uhrien Tuki ry, vill väcka debatt och uppmärksamhet kring narcissism.

Som jurist vid en advokatbyrå i Helsingfors företräder hon också bland annat kvinnor som fallit offer för män som behandlat dem illa. Vem som helst kan råka ut för dessa människor, inte sällan handlar mobbningar på arbetsplatser om fall där narcissisten har valt ut ett offer.

En narcissist är ofta social, verbal och trevlig. Bakom den trevliga ytan döljer sig en personlighet som är känslokall, manipulativ och destruktiv. De flesta narcissister är män, men även kvinnor kan drabbas av denna personlighetsstörning.

– Det är viktigt att man inom social- och hälsovården lär sig att förstå hur narcissisten fungerar. En hustru som länge blivit utsatt för sin mans trakasserier har inte kraft att försvara sig, utan ger avkall på allt, till och med sina barn, för att bli lämnad ifred, berättar Joutsiniemi.

Viktigt att värna om barnets bästa

En narcissist är skicklig på att ställa sig in hos folk.

– När det gäller vårdnadstvister kan narcissisten slå blå dunster i ögonen på såväl domare, advokater som myndigheter inom barnavården. Narcissisten bryr sig inte om sina barn. Det enda han eller hon är ute efter är hämnd och ett totalt tillintetgörande av sin partner. Det gäller då för alla som deltar i beslutsfattandet att inte låta sig vilseledas, eftersom barnen inte kommer att ha det bra hos den narcissistiska föräldern.

Narcissisten har inget samvete och inga skuldkänslor. Han eller hon ser endast till sitt eget bästa. Det är svårt att underhandla med narcissister. Till en början försöker de agera på ett samarbetsvilligt sätt. Om de stöter på motstånd, blir det problem. De utsätter folk för hot och beskyllningar. Min önskan är att man i allt större grad på olika håll i samhället skulle fästa uppmärksamhet på detta fenomen, som enligt forskarna tycks drabba allt fler människor. Vår förening (www.narsistienuhrientuki.info) erbjuder hjälp och stöd för offren, men vi går också ut med information och tips om forskning och litteratur i ämnet, säger Marketta Joutsiniemi.

 

Varför blir man narcissist?

Medicine doktor och psykolog Görel Kristina Näslund från Sverige har gett ut boken Lär känna psykopaten, Natur och Kultur/2004. Boken innehåller utförliga beskrivningar av narcissister och även psykopater. En psykopat har ofta narcissistiska drag, medan alla narcissister inte är psykopater. Man vet inte med säkerhet varför någon utvecklar ett narcissistiskt, sjukligt beteendemönster. En förklaring är att hjärnan vid förlossningen skadats. En annan är att vissa barndomsupplevelser kan vara orsaken bakom fenomenet.

 

Läsvärda böcker i ämnet är också: Robert D. Hare: Ilman omaatuntoa. Gilgames, 2004; Eeva Rusz: Är du gift med en psykopat? Prisma, 2005.

 

 

KRISTIINA GERKMAN-KEMPPAINEN

 

Artikelförfattaren är frilansjournalist från Kemi.

(http://dialogi.stakes.fi/SV/artikel/406.htm)