Det osynliga våldet

För kvinnor och män som fallit offer för psykisk misshandel, privat eller på sin arbetsplats.

20 typiska karaktärsdrag

Vi har använt oss av det manliga könet men våldsverkaren kan också vara en kvinna.

1. DEN PATOLOGISKE LÖGNAREN är skicklig på att föra oss bakom ljuset och kan vara övertygande. Han hittar på nya lögner när han ifrågasätts. Han minns bara det han själv vill. Han är smädlig, undvikande och kommer att neka till det han tidigare har sagt. Han bluffar och hotar. Försvarsstrategi : Försök att verifiera det han säger. Låt honom inte veta att du gör det. Avslöja inte saker som han kan använda emot dig. Tro inte på ett ord han säger. Ge dig iväg när saker och ting inte stämmer. Ställ inga frågor eftersom detta bara är en inbjudan till fler lögner.

2. AVTALSBRYTAREN kommer att gå med på vad som helst för att sedan göra tvärtom. Avtal eller överenskommelser, juridiska sådana eller inte, så som vård av barn, underhåll eller annat, betyder för honom, ingenting. Den här lurendrejaren kommer att anklaga dig för att ha brutit mot avtalet. Han njuter av att ta hjälp av polisen/rättsväsendet för att sedan spela ”offer”, 'stackars lilla mig'. Försvarsstrategi: Förvänta dig att han inte bryr sig om några avtal. Se till att ha mer än en plan. Skydda dig själv ekonomiskt och känslomässigt.

3. DEN AKADEMISKE ELLER BOLAGS STORSPELAREN är ofta framgångsrik inom sitt arbetsområde och han kommer att nå toppen. Hans familj är bara rekvisita och utgör endast en front, en fasad. De är ‘engångssaker' som han kan 'kasta bort' när han så behagar. Ofta vältalig och intelligent inom sitt område. Han kan fejka sitt kunnande och meriter. Mycket karismatisk. Han måste vara i absolut kontroll. Han förlitar sig på sitt intellekt och sina manipulativa färdigheter. Han kommer att stötta, utnyttja eller använda andra som måltavlor för att nå sina mål, vilka hela tiden skiftar. Hänsynslöst utnyttjar han sin maktposition. Hans dåliga omdöme har förödande konsekvenser för samhället. Han försätter andra i problematiska situationer eller i situationer där han vet med sig att de är dömda att misslyckas. Kan vara en hämndlysten mobbare på kontoret. Han har inget socialt samvete, ofta misstänksam och paranoid. Andra kanske stödjer honom för att uppnå egna mål men den här lurendrejaren ser till att de förr eller senare får ”betala notan”. Försvarsstrategi : Se till att dina referenser och meriter är uppdaterade. Bli inte inblandad i något illegalt. Dokumentera allt för att kunna försvara dig. Att hota dem kan resultera i en kaskad av vedergällning. Utbilda dig själv vad det beträffar sk.företagsmobbare, corporate bullies.

4. DEN SEXUELLE NARCISSISTEN är ofta hypersexuell (man eller kvinna). Pornografi, onani, incest rapporteras av hans “offer”. Vad som helst, vem som helst, ung, gammal, man/kvinna, är till för att tillfredställa honom. Den här besten tar vad som är tillgängligt. Kan ha en förkärlek för 'sado-masochistisk' sex. Eftersom han snabbt blir uttråkad så kräver han hela tiden alltmer avvikande stimulation. Hur som helst så existerar likväl ett annat beteende, den som undanhåller sex eller känslomässigt stöd. Försvarsstrategi: Förvänta dig att den här typen kommer att degradera dig. Ge dig iväg från honom. Förvänta dig att han kommer att sprida lögner om din sexualitet, detta för att dölja sin egen.

5. DET ÄR INTE MITT FEL NARCISSISTEN Han tar aldrig ansvar för något. Han skyller på andra som sedan får 'städa upp' efter honom. En mästare på att projiciera. Försvarsstrategi: Lär mer om projicering. Nappa inte då han börjar skylla på dig. Han har ställt till det för sig, låt honom också ”städa upp”.

6. DEN VÅLDSAMME NARCISSISTEN Hustrumisshandlare, Mördare, Seriemördare, Förföljare, Terrorist. Har problem med allt och alla. Han skriker och slår villt omkring sig och förgör/mördar eller använder andra som syndabockar, dessa i sin tur får agera som måltavlor för hans aggression eller hämnd. Han har en dålig impulskontroll. Orädd och utan skuldkänslor, visar också dåligt omdöme. Han förväntar sig att bli förråd, förödmjukad eller straffad, inbillar sig att han kommer att bli ”dumpad” eller avvisad så därför ”dumpar” eller avvisar han först för att få det hela ”överstökat”. Han kommer att terrorisera dig och vet med sig vilka "knappar" han skall trycka på för att få en reaktion. Han försöker få dig att se ut som om du har ”tappat kontrollen”. Oberäknelig och kan bli farlig. Han känner ingen ångest och visar ingen hänsyn. Försvarsstrategi: Reta inte upp honom eller säg att du tänker ge dig av. Be om hjälp hos polisen eller något härbärge för kvinnor.

7. KONTROLLERAREN / MANIPULERAREN sätter upp människor mot varandra. Ser till att hålla sina bundsförvanter och ”offer” skilda åt. Han är skicklig på att snacka och förvränger våra ord och handlingar. Han är karismatisk och får vanligtvis som han vill. Han underminerar det nätverk som stödjer oss och uppmuntrar oss att inte träffa våra familjemedlemmar eller vänner. Ofta är det pengar som han är ute efter. Andra människors pengar är än bättre. Han är hänsynslös, oärlig och elak. Den här kontrollerande mobbaren uppmuntrar oss till att bli beroende på honom. Framstår ofta som ynklig, bortkommen och i behov av hjälp. Vi ställer upp för att hjälpa honom ekonomiskt, med våra tillgångar och tallanger. Vi kan utnyttjas till att agera som hans ombud när vi är med andra och han stöttar oss till dess att han bestämmer sig för att ”drar undan mattan under våra fötter” eller så njuter han av skådespelet som han har iscensatt och som han regisserar. Vår ”hjälte” är nu vår mardröm. Försvarsstrategi : Känn till den här "bestens läggning". Var misstänksam beträffande hans motiv och undvik att bli inblandad. Kom inte till hans undsättning.

8. MISSBRUKAREN Alkohol, droger, cannabis, du nämner det så har den här N prövat på det. Han överdriver när det gäller mat, motion eller hans behov av omedelbar tillfredsställelse. Försvarsstrategi: Sjunk inte till hans nivå. Säg Nej.

9. VÅR “SJÄLSFRÄNDE” är slug och vet med sig vem han skall välja ut och vem som han skall undvika. Han “brer på” och hänför oss. Han tycks ha samma värderingar, intressen, mål, livsfilosofi, smak och vanor. Han beundrar vårt intellekt, ambitioner, uppriktighet och ärlighet. Han vill gifta sig så fort som möjligt. Han verkar ha integritet, vara hjälpsam, skapar trygghet och är generös under inledelsefasen. (Han idoliserar oss) Det varar inte. Så småningom så blir Dr. Jekyll, Mr Hyde. För hans “bortkastade offer” blir konsekvenserna förödande både känslomässigt och finansiellt. Vi avslutar relationen och räddar vad vi kan eller så ”slänger” han oss snabbt åt sidan så han kan ”fästa” sig vid sin nya ”själsfrände”. Han är en opportunistisk parasit. Det tar lång tid för oss att läka. Försvarsstrategi: Sök terapi. Lär dig mer om störningen. Lär dig känna igen varningssignalerna och om han verkar vara ”för bra för att vara sann”. . . . Låt honom inte se att du är sårad, inte någonsin. Är känd för att ”jaga” ute på nätet.

10. DEN TYSTE NARCISSISTEN håller sig för sig själv. Ofta smutsig, ovårdad. Udda tankegångar kan observeras. Denna "förklädnad" använder han sig av i syfte att få det han kan.

11. SADISTEN är nu den omaskerade sjuke narcissisten. Vi är nu psykiskt och känslomässigt traumatiserade. Hans belöning är att se oss ”dingla” medan han utsätter oss för sina känslomässiga, finansiella, fysiska och psykiska elakheter. Hans glädje är alltför uppenbar. Han kommer tillbaka så länge som det finns något att få. Han njuter av att leva på andras tillgångar. Hans målgrupp; kvinnor, barn, åldringar, vem som helst som är sårbar. Försvarsstrategi: Acceptera Jekyll/Hyde för vad han är. Håll fast vid regeln “ingen kontakt”. Undvik honom helt och hållet. Avsluta allt som kan göra dig sårbar. Låt inte tankar på hur "trevlig han en gång i tiden var" förblinda dig. Lär dig i stället om hans störning.

12. DEN URSINNIGE får raseriutbrott över det allra minsta. Överreagerar många gånger i förhållanden till situationen. Hans barnsliga beteende påminner om ett barn i trotsåldern. Hans vredesutbrott kan vara skrämmande. Han vill ha kontroll, uppmärksamhet och vill att vi skall vara tillmötesgående. Sårade och förvirrade kämpar vi på för att ställa allt till rätta. Din reaktion blir hans belöning. Han söker både positiv såväl som negativ uppmärksamhet. Hans drivkraft är att få se vår rädsla, hur ledsna vi blir, våra skrik, förolämpande ord och uttryckta hat. Om han kan få vår uppmärksamhet genom att vara elak så gör han det. Försvarsstrategi: Försök hantera dina reaktioner. Var självförsörjande. Låt inte hans utspel gå på dig. Förvänta dig att bli känslomässigt sårad. Våld är möjligt.

13. HJÄRNTVÄTTAREN är mycket karismatisk. Han kan manipulera andra för att skaffa sig högre status, kontroll, eftergivenhet, pengar, uppmärksamhet osv. Vi finner honom ofta inom politiken eller i något religiöst sammanhang. Mästerlikt riktar han sig in på de naiva, sårbara, outbildade eller mentalt svaga. Försvarsstrategi: Lär dig om de olika teknikerna som används för att hjärntvätta någon. Lyssna på din intuition. Undvik dem.

14. RISKTAGAREN – SPÄNNINGSSÖKAREN lär sig inte av sina tidigare misstag eller sitt dåliga omdöme. Hans dåliga impuls kontroll är ett kännetecken. Försvarsstrategi: Bli inte inblandad. Använd ditt sunda förnuft. Säg Nej.

15. DEN PARANOIDE NARCISSISTEN är misstänksam beträffande allt och alla och vanligtvis utan någon uppenbar orsak. Vettskämd över att bli "upptäckt", dvs. att hans rätta "jag" avslöjas och han kan bli farlig om det finns en överhängande risk för detta. Avslutar i all hast relationer om han tror sig bli avslöjad eller övergiven. Försvarsstrategi: Ge honom ingen anledning till att bli misstänksam. Låt vissa saker bara gå förbi som om inget hänt. Skydda dig själv om du anar våld.

16. “IMAGE” SKAPAREN visar skrytsamt upp sina “leksaker”, dvs. sina barn, sin fru, sina vitsord och vad han åstadkommit. Hans belöning är, vår beundran, uppmärksamhet, även blickar från andra, vår avundsjuka och vår rädsla. Han är aldrig nöjd. Han visar upp sitt falska "jag" genom att vara arrogant och då han högfärdigt spatserar förbi kräver han vår uppmärksamhet. Han kan lätt byta ut sin falska yta mot att framstå som ynklig, oduglig, oroad, bekymrad, högfärdig eller överlägsen. För utomstående, framstår han som den perfekte fadern, äkta mannen eller bäste vännen. Försvarsstrategi: Ignorera hans barnsliga beteende. Vet med dig att han drivs av att få uppmärksamhet genom att bedra eller förolämpa andra på ett eller annat sätt. Ge honom "näring" för att förhindra problem.

17. DET KÄNSLOMÄSSIGA VAKUUMET är kanske den grymmaste smällen av alla. Vi förstår att han inte känner någon empati. Han har lurat oss genom att skickligt härma mänskliga känslor. Vi blir som bedövade då vi inser detta. Det är ofattbart och smärtsamt. Vi kommer nu i håg hans iskalla och uttryckslösa ögon och hans udda reaktioner. Han ser sina närmsta som förbrukbara föremål. Försvarsstrategi: Inse verkligheten. De kan till och med lura utbildade professionella.

18. DEN HELGONLIKNANDE NARCISSISTEN förkunnar en hög moral. Anklagar andra för att vara omoraliska. ”Häng dem högt” säger han om mördaren på kvällsnyheterna. Den här hycklaren ljuger, fuskar, fifflar, fördärvar, utnyttjar, för andra bakom ljuset, kontrollerar, manipulerar och plågar och allt medan han påstår att han har en hög moral. Försvarsstrategi: Lär dig känna igen varningssignalerna av detta beteende. Var misstänksam mot dem som vill framhäva sin höga moral. Kan sitta intill dig i kyrkan.

19. NARCISSISTEN SOM LÄMNAR SPÅR BAKOM SIG förvarnar sina “offer”. Tidigt under relationen så ”råkar” han försäga sig och avslöjar sitt ”riktiga jag” genom att säga saker så som, "Du bör nog akta dig för mig" eller ”Se upp, man vet aldrig vad jag kan hitta på”. Vi skrattar tillsammans med honom och missförstår innebörden av hans ord. År senare och i färd med att ta i tu med den förödelse som han har lämnat bakom sig, så kommer hans ”offer” ihåg hans skrämmande varning. Försvarsstrategi: Lär dig känna igen varningssignalerna och var misstänksam gällande andras avsikter.

20.  DEN ÅNGESFULLE NARCISSISTEN säger “ Jag har uppfört mig dåligt ,”Jag kommer att ändra mig”, ”Jag älskar dig”, ”Jag skall söka hjälp” Framstår som om han förstår sina tidigare kränkningar och ber om förlåtelse. Säger att det inte bara är hans fel utan att du också måste ta ditt ansvar. Genom sina ord och handlingar så förefaller han vara övertygande. Vi lär oss snart att han endast säger och gör dessa saker för att få oss att fastna på kroken igen. Han känner till våra svaga punkter och vet precis vilka knappar som han skall trycka på. Vi ifrågasätter vår egen bedömning gällande hans störning. Vi kan bortse från "Lura mig en gång……” ("Fool me once..." med LeAnn Rimes). Vi hoppas på en ändring och minimerar tidigare kränkningar. Den här N njuter av, att ha fått oss att fastna på "kroken" igen och därmed gett honom en chans till att regera med sina terror metoder, än mer så, om vi släpper in honom på livet igen. Försvarsstrategi: Förvänta dig detta. Håll fast vid regeln, ”Ingen Kontakt”. Se verkligheten för vad den är gällande hans störningen. Glöm inte tidigare kränkningar. Finn en stödgrupp att gå med i. Njut av livet utan narcissisten!!

Översatt med tillstånd av Femfree

Källa: Det angår oss alla

http://www.evah.org/

Denna hemsida är byggd med N.nu - prova gratis du med.(info & kontakt)