Det osynliga våldet

För kvinnor och män som fallit offer för psykisk misshandel, privat eller på sin arbetsplats.

 

Läs mer 

 

Mer eller mindre medvetna strategier i syfte att påverka (manipulera) sin omgivning. 

 

Osynliggörande

Tysta eller marginalisera oppositionella personer genom att ignorera dem. Att inte lyssna på vad den andre har att säga. En osynlig människa tappar sin kraft (driv), känner sig mindre värd, oviktig och betydelselös.

Förlöjligande (och förminskande)

Att genom ett manipulativt sätt framställa någons argument som oviktiga. Under ytan lurar förakt.

Underhållande av information

Undanhålla väsentlig information. Kräv bordläggning av viktiga beslut. Kräv att alla har samma beslutsunderlag.

Dubbel bestraffning

Att försätta någon i en situation där de nervärderas eller straffas oavsett vilket handlingsalternativ de väljer. Man blir maktlös - Damned if you do and damned if you don´t.

Påförande av skam och skuld

Tex antyda att det någon utsätts för är deras eget fel. Ofta i kombination av förlöjligande och dubbel bestraffning. Den som skuldlägger vill säkert själv slippa ta ansvar. Används ofta mot personer som ställer krav och obekväma frågor. Ta stöd av någon du litar på för att analysera situationen. Konfrontera den som lagt på dig skuld och redogör för hur du ser på saken.

...och några till

 

Tolkningsföreträde

När någon tar sig rätten att avgöra vad som räknas som ovidkommande frågor, vad som är viktigt i sammanhanget. Resultatet blir att dialogen kvävs. Relatera till begrepp som öppenhet, högt i tak, lyhördhet, se till andras behov, ömsesidighet…

Stereotypisering (och sexuella trakasserier)

Lilla gumman/gubben... - nervärdera men även smickra för att få sin vilja fram.

Tillmötesgående motstånd

Mycket snack men… - Jag förstår vad du menar, det tål att tänkas på, det låter bra, jag ska tänka på saken - för att sen inte agera/återkomma i frågan.

Ospecificerad kritik

Att kritisera någon/något utan att svara på vad/hur/varför - Du har fel! - Varför? - Inser du inte det själv så är det lönlöst att försöka förklara/det borde du kunna lista ut själv..

Felfinnaren

Får andra att förlora balansen genom att ständigt påtala fel och brister och påpekar varje litet misstag denne gör, och förstorar upp dem. Att ständigt känna sig påpassad är nedbrytande, och att försöka vara perfekt är extremt energikrävande, för att inte glömma omöjligt.

Aktiva syndabocken

Tvinga någon att agera/ta tag i saker tex genom att själv vara passiv, alternativt delegera, för att sedan kritisera resultatet (men även ta åt sig äran när det går bra). Ofta i kombination med påförande av skam/skuld

Snabba beslut

Beslut stressas fram ibland med inslag av “dimridåer”, dvs att viktiga aspekter döljs i stor mängd förvirrande och/eller förvanskad information. Eller med hjälp av gammal hederlig försäljningstaktik, till exempel att man får ett antal förslag presenterade för sig och ska luras att tro att man måste välja ett av dem.

Dubbla budskap

Säga en sak men göra en annan/signalera något annat med kroppsspråket (eller att säga att man bryr sig om någon och bara vill dennes bästa samtidigt som man misshandlar denne fysiskt och/eller psykiskt).

Gamla skulder

Att försöka få igenom sin vilja genom att kräva en gentjänst för något som man menar att man så generöst gått med på/gett vid ett tidigare tillfälle, utan att det fanns några (specificerade) krav på motprestation.

Vi -strategin Genom att säga "vi" istället för "jag" får man andra att förstå att de förväntas tycka likadant och följa ledaren. Eller att man står ensam och har alla emot sig/tycker fel.

Insinuera/sprida rykten

Detta kan ha pågått länge och subtilt innan man upptäcker det.  

Utbrott

Oförutsägbara och oregelbundna (“walking om egg shells”).

Silent treatment

En form av känslomässig utpressning. 

"Det var ju bara ett skämt", tål-du-inte-skämt-metoden

Gaslightning (läs mer)

Martyrmetoder

Hot om våld/våld

Ljuga...

 

Lyssna på magkänslan, känns det fel så är det kanske (troligen) också det, bolla det med någon annan utomstående, och be om ett ”oskyldigt” förtydligande. Använd Jag-budskap, “Jag kände/upplevde”... I detta sammanhang vill jag dock uppmärksamma att de som använder sig av härskartekniker inte sällan försöker lägger över skulden/ansvaret på den andre om "härskaren" blir "påkommen", och till exempel säger "Vad känslig du är", "Men jag skojar ju bara", "Att du tror något sådant om mig", "Du missförstår (alltid)"... varför man allra helst bara helt enkelt bör fråga - “Hur/vad menar du?”.

Eller som Elaine Bergqvists säger:

”...att många tror att attack eller försvar är bästa sätten att bemöta en härskarteknik. Men det är fel taktik. I stället gäller det att "spegla situationen", det vill säga att lyfta fram kommentaren, gesten eller det som gjorde att man kände sig förtryckt och fråga vad personen egentligen menar. Det kan ju hända att man tolkat situationen helt fel.”

 

 

Elaines härskartekniker är fler samt har lite andra definitioner än Berit Ås fem härskartekniker (ursprungligen nio). Elaines ståndpunkt är även att det inte finns speciella härskargrupper. Det är alltså till exempel inte könsbundet, anställda kan härska över chefer, minoriteter över majoriteter..

 

Elaines sju olika härskartekniker

Projiceringsmetoden. Du klagar på något men får själv skulden för det du påtalar. Den som använder denna metod tror sig ofta vara allvetande, lida av ett Messiaskomplex.

Komplimangsmetoden. En vänlig härskarteknik som inleds med en komplimang. Syftet är att få dig att göra något utöver det förväntade, men kvar blir en olustkänsla trots komplimangen.

Stereotypmodellen. Du blir bestraffad eller negativt särbehandlad när du gör något utöver det som förväntas.

Självförvållad härskarteknik. Du ger ett osäkert intryck med ditt tonläge och kroppsspråk. Du förminskar dig själv och det du säger, "härskaren" får därmed ett överläge.

Uteslutningsmetoden. Du blir inte sedd när du borde bli sedd, i ett samtal eller i en debatt, eller när till exempel ditt tal på bröllopet "glöms bort".

Hierarkimetoden. Innebär att man använder ett överläge eller ett underläge för att tysta någon. Det kan vara chefen som förtrycker sina anställda, men faktiskt också tvärtom.

Tidsmetoden. Många använder tid för att tysta ned andra: "Jag är äldre än vad du är" eller "Jag har varit med längre i det här gänget än vad du har varit".

Källa: Elaines sju olika härskartekniker

Fula knep för att få makt - P4 Väst

Se även

Umeåregionen

Nya härskartekniker när kvinnor tar makt

33 härskartekniker

Women2top

Sveriges mansjourers riksförbund

 

Denna hemsida är byggd med N.nu - prova gratis du med.(info & kontakt)