Det osynliga våldet

För kvinnor och män som fallit offer för psykisk misshandel, privat eller på sin arbetsplats.

Statistik

2010 anmäldes ca 87 500 misshandelsbrott i Sverige. Av de vuxna misshandlade är 63 % män och 37 % kvinnor. Av det totala antalet är ca en tredjedel kvinnor, drygt 11 % är barn och drygt hälften är män.

Misshandel - BRÅ 2010 

1998 anmäldes 709 fall av misshandel mot barn 0-6 år. Av dessa begicks 84 % inomhus (3 % grov misshandel) och 16 % utomhus. Anmälningarna av så kallad annan misshandel har ökat från 80-talet (anmälningarna femdubblades under perioden 1980-1998). Anmälningarna som betecknas som grov misshandel har däremot minskat under perioden.  2010 anmäldes 2500 fall av misshandel mot barn i åldern 0-6 år och 9000 fall av misshandel mot barn i åldern 7-14 år. 

En kartläggning av polisanmäld misshandel mot små barn - Brå-rapport 2000:15 

Misshandel mot barn - BRÅ 2010

2006 var 7200 barn och ungdomar (0-17 år) aktuella för socialtjänstens utredningar rörande vårdnad, boende och umgänge. Det motsvarar knappt 0,4 % av barnen i åldern 0-17 år, eller i genomsnitt 23 barn/kommun och år perioden 2000-2006.(varierade mellan 0,3 – 583 barn/kommun)  

Riskbedömningar i samband med utredningar om vårdnad, boende och umgänge

2010 anmäldes 27 200 fall av misshandel mot kvinna. Drygt en fjärdedel av kvinnorna uppger att de misshandlats av en närstående enligt Nationella trygghetsundersökningen, NTU. Totalt anmälde cirka 0,2 % kvinnor att de utsatts för misshandel av en närstående 2010. Enligt statistik från Brå anmäls i genomsnitt cirka 2500 fall av grov kvinnofridskränkning per år (2006-2010). Ökningen av misshandel mot kvinna är tydligast i gruppen ensamstående mödrar som utsatts för misshandel av en närstående och kvinnor som misshandlats i yrkeslivet av en ytlig bekant, till exempel av arbets- eller skolkamrater, lärare och patienter.

I studien Våld mot kvinnor och män i nära relationer grundad på NTU (2006-2008) uppger 1,2% kvinnorna att de utsatts för relationsvåld. Siffrorna för män i samma undersökning var 0,3%. Män utsattes oftare för trakasserier medan kvinnor var mer utsatta för hot och misshandel.

2010 anmäldes 2501 fall av grov kvinnofridskränkning och 1435 fall av grov fridskränkning (509 fall mot kvinna under 18 år, 325 fall mot kvinna över 18 år, 474 fall mot man under 18 år och 127 mot man över 18 år).

Misshandel mot kvinnor - BRÅ 2010

Våld mot kvinnor och män i nära relationer - BRÅ-rapport 2009:12

http://statistik.bra.se/solwebb/action/index

Denna hemsida är byggd med N.nu - prova gratis du med.(info & kontakt)