Det osynliga våldet

För kvinnor och män som fallit offer för psykisk misshandel, privat eller på sin arbetsplats.

Statistik

1998 anmäldes 709 fall av misshandel mot barn 0-6 år. Av dessa begicks 84 % inomhus (3 % grov misshandel) och 16 % utomhus. Anmälningarna av så kallad annan misshandel har ökat från 80-talet (anmälningarna femdubblades under perioden 1980-1998). Anmälningarna som betecknas som grov misshandel har däremot minskat under perioden.  2010 anmäldes 2500 fall av misshandel mot barn i åldern 0-6 år och 9000 fall av misshandel mot barn i åldern 7-14 år. 

En kartläggning av polisanmäld misshandel mot små barn - Brå-rapport 2000:15 

2006 var 7200 barn och ungdomar (0-17 år) aktuella för socialtjänstens utredningar rörande vårdnad, boende och umgänge. Det motsvarar knappt 0,4 % av barnen i åldern 0-17 år, eller i genomsnitt 23 barn/kommun och år perioden 2000-2006.(varierade mellan 0,3 – 583 barn/kommun)  

Riskbedömningar i samband med utredningar om vårdnad, boende och umgänge

En kartläggning från 2014 visar att ungefär lika stor andel kvinnor som män (7,0 respektive 6,7 procent) uppger att de under 2012 blev utsatta för någon typ av psykiskt eller fysiskt våld av en aktuell eller tidigare partner minst en gång. Däremot är det vanligare att kvinnor uppger att de blev utsatta upprepade gånger. Det är också betydligt vanligare att kvinnor blir utsatta för grov misshandel som leder till behov av sjukvård.

Förebygg våld i nära relationer - brå

I studien Våld mot kvinnor och män i nära relationer grundad på NTU (2006-2008) uppger 1,2% kvinnorna att de utsatts för relationsvåld. Siffrorna för män i samma undersökning var 0,3%. Män utsattes oftare för trakasserier medan kvinnor var mer utsatta för hot och misshandel.

Att den skattade förekomsten av relationsvåld under ett givet år är förhållandevis låg bland såväl män som kvinnor har delvis att göra med att NTU är en brottsstudie och utgår från en snäv definition av våld, som ligger nära kriminalstatistiken.

Våld mot kvinnor och män i nära relationer - BRÅ-rapport 2009:12

 

Gör egen statistik

http://statistik.bra.se/solwebb/action/index

Denna hemsida är byggd med N.nu - prova gratis du med.(info & kontakt)