Det osynliga våldet

För kvinnor och män som fallit offer för psykisk misshandel, privat eller på sin arbetsplats.

Medberoende

 

"Termen ”medberoende” härstammar från engelskans ”codependency”  – ett begrepp som började användas 1979 som definition på de personer som lever nära eller med en missbrukande person. I början var begreppet knutet till anhöriga till alkoholister och narkomaner, men under senare år har begreppet börjat användas för de som är anhöriga till någon som t ex missbrukar något av följande:

 • Mat – anorexi, bulimi, ortorexi
 • Shopping
 • Läkemedel
 • Dataspel, surfa på Internet
 • Porrsurfing
 • Sex
 • Relationer
 • Arbete
 • TV-tittande
 • Spel om pengar
 • Religion
 • Träning

Medberoendebegreppet har också numera breddats till att omfatta alla former av medberoende som existerar i någon form av familj eller relation i obalans, det som ofta kallas dysfunktionellt beteende eller dysfunktionell familj.

Detta kan t ex vara att man är:

 • barn till vårdnadshavare som lägger tonvikten på att följa rigida regler istället för att bygga varm känslokontakt och ge mänsklig värme och tillit
 • anhörig till någon med starkt obalanserat beteende i olika former; äta, arbeta, städa, spela, shoppa, banta, röka, motionera, osund religiositet, TV-tittande, tystnad som bestraffning, stark kontroll
 • utsatt för psykiskt, känslomässigt våld som t ex yttrar sig i form av tystnad som bestraffning, skuldbeläggande, ironi, personangrepp, ignorans, låg nivå av känslokommunikation m.m.
 • anhörig till en familjemedlem som har en kronisk fysisk sjukdom.
 • anhörig till någon som har psykisk ohälsa som depression, ångest, tvångssyndrom, psykos, schizofreni, personlighetsstörning etc,
 • Anhörig till en kriminell person
 • Utsatt för materiellt våld = någon som har sönder eller kastar saker
 • Utsatt för hot om våld = det som kallas latent våld
 • utsatt för fysiskt eller sexuellt våld

Sammanfattningsvis kan man säga att den anhörige, vare sig den är partner, barn, förälder, syskon, släkt, vän eller arbetskamrat, dras med i och blir en del av missbrukarens eller den dysfunktionella personens destruktiva beteende, detta genom att man anpassar sig till det dysfunktionella levnadssättet, och därigenom blir man medberoende. Medberoendebeteendet styrs i grunden av rädsla.

När den medberoende inte sätter rimliga gränser och anpassar sig för mycket, blir relationen dysfunktionell vilket leder till en destruktiv cirkel av negativa beteenden.

Vanliga sätt att agera för en medberoende är t ex:

 • att du anpassar dig genom att vara undergiven och undvikande och låta den andra personen bestämma för mycket
 • att du försöker kontrollera beroendepersonens beteende på olika sätt fast du vet att du alltid hittills har misslyckats
 • att du döljer, skyler över, ljuger och ”städar upp” efter personens destruktiva beteende
 • att du är direkt rädd för beroendepersonens nyckfulla beteende
 • att du just nu är rädd för att din partner ska upptäcka att du varit inne på den här sidan

Pia Mellody som arbetar som terapeut och författare kring medberoende, har utvecklat en kunskapsbas kring medberoende som behöver uppmärksammas mycket mer än vad som hittills gjorts. Hon menar att medberoende har fem kärnsymtom, som genomsyrar den medberoendes liv:

 1. Medberoende personer har svårt för att uppleva en hälsosam självkänsla.  Man pendlar ofta mellan att känna sig helt usel till att känna sig bättre än andra; att vara arrogant och grandios.
 2. Medberoende personer har svårt att sätta hälsosamma gränser. Ett personligt gränssystem är en inre mekanism som både skyddar och bevarar en individs kropp, tankar, känslor och beteende.
 3. Medberoende personer har svårt att äga (owning) sin egen verklighet. Människor som är medberoende vet inte vem de är. De har svårt att se och definiera sin egen verklighet.
 4. Medberoende personer har svårt att uppmärksamma och tillfredsställa sina egna önskningar och behov.
 5. Medberoende personer har svårt att uppleva och uttrycka sin verklighet på ett balanserat sätt. En vanlig tendens är att leva i en eller annan extrem; antingen klär de sig perfekt och oklanderligt eller slarvigt och trasigt; antingen sätter de mycket starka gränser eller också har de inga eller mycket få gränser etc.

Medberoendets rötter

Medberoende har sina rötter i barndomen. Barn som växer upp i en dysfunktionell familj av något slag,  får inte lära sig att sätta sunda gränser. Detta leder antingen till ett gränslöst beteende där man låter andra människor styra en, eller också är rädslan så stor att man sätter upp en ogenomtränglig mur omkring sig. Detta är en grupp ”glömda barn” som behöver uppmärksammas mera och få det stöd de behöver.

Medberoende är också ett inlärt beteende som kan vandra vidare från en generation till en annan.  Vi har i vårt arbete med klienter uppmärksammat att många människor uppvisar ett medberoende beteende, men de har dels svårt att förstå att de är medberoende, och dels förstår de inte heller mekanismerna bakom ett medberoende beteende."

Källa

Denna hemsida är byggd med N.nu - prova gratis du med.(info & kontakt)